ACTIECONSENSUS

De week van 11 tot 15 juli zullen we elkaar ontmoeten in de straten van Brussel voor een week van mobilisatie en vreedzame acties!

Waarom?

Gezien al de acties die reeds ondernomen zijn door de burgermaatschappij met als doel de TTIP-onderhandelingen tegen te houden, voelen we aan dat het enerzijds gerechtvaardigd en anderzijds ook noodzakelijk is om verder te gaan en van een klassieke betoging over te schakelen naar acties van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Op het moment dat de Europese en Amerikaanse onderhandelaars nog maar eens het TTIP achter gesloten deuren bespreken, en hierbij de burgers negeren, is het belangrijk dat we tonen dat we vastberaden zijn om te blijven mobiliseren, ons te blijven verzetten en ons te blijven inzetten totdat de onderhandelingen volledig zijn opgedoekt.

Om een rechtvaardige en duurzame toekomst te creëren, zijn we verplicht onze beweging tegen vrijhandelsakkoorden te verbreden, te versterken en te vermeerderen.

We zijn hier om de onderhandelingen over het TTIP en vrijhandelsakkoorden een halt toe te roepen. We zullen rustig en vastberaden handelen, in de geest van opbouw en verzet.

Wij maken deel uit van zeer diverse organisaties en collectieven. Alle geïnteresseerde personen mogen/kunnen deelnemen, ook als zij nooit eerder hebben deelgenomen aan dergelijke acties.

Onze actie zal een beeld van diversiteit, creativiteit en ruimdenkendheid uitstralen. Onze diversiteit is ook onze kracht.

We beloven allen deze actieconsensus te respecteren. Op deze manier koesteren we onze diversiteit, met als doel onze beweging te versterken. We zijn hier om te blijven. Wij zijn de oplossing: we mobiliseren om te bouwen aan een leefbare, duurzame en rechtvaardige toekomst.

Om onze vastberadenheid te tonen, zullen we enkel vreedzame methoden en technieken gebruiken. We zullen niet deelnemen aan escalatie. We zullen ons rustig en bedachtzaam gedragen.

We hechten een enorm belang aan het verzekeren van de veiligheid van al de personen aanwezig op de plaats van onze acties. We zullen niemand in gevaar brengen.

We willen een rechtvaardige en duurzame toekomst uitbouwen: we verzetten ons tegen elke poging om onze mobilisatie te misbruiken voor nationalistische, reactionaire of gewelddadige doeleinden.

We bouwen voort op decennia van verzet en mobilisaties voor sociale – en klimaatrechtvaardigheid. We zijn solidair met de burgergroeperingen die zich wereldwijd verzetten tegen de verwoestende gevolgen van ons kapitalistisch systeem. Alsook steunen wij de strijd tegen alle vormen van onderdrukking en onrecht.

We verzetten ons tegen sociale, gender- en huidskleurgerelateerde discriminatie. We zijn er ons van bewust dat we er zelf niet van gespaard blijven. We zullen er alles op inzetten opdat de modellen die wij willen tegengaan zich niet zullen reproduceren tijdens onze acties noch de organisatie ervan.